Hot News :

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานใน พิธีมอบบ้านตามโครงการ " เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานใน พิธีมอบบ้านตามโครงการ " เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ โดยมี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภออุทุมพรพิสัย นายกอบต.ขะยูง กำนันตำบลขะยูง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา...

[ 19-05-2565 ] Hits:162

กีฬาต้านยาเสพติด2565

องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง อำเภออุมพรพิสัย จังหวัดศรัสะเกษ จัดทำ "โครงการแช่งขันกีฬาต้านยาเสพติด2565" ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง

[ 10-05-2565 ] Hits:108

คณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ โซน 4 นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม)

วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น คณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ โซน 4 นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม) ออกตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์2565) ระหว่างวันที่ 11เมษายน2565 - วันที่ 17 เมษายน 2565 ณ บริเวณหน้าวัดบ้านกระต่ำ ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

[ 17-04-2565 ] Hits:119

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เปิดโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์2565) ระหว่างวันที่ 11เมษายน2565 - วันที่ 17 เมษายน 2565 ณ บริเวณหน้าวัดบ้านกระต่ำ ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

[ 11-04-2565 ] Hits:130

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ