Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานใน พิธีมอบบ้านตามโครงการ " เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ โดยมี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภออุทุมพรพิสัย นายกอบต.ขะยูง กำนันตำบลขะยูง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ขะยูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ขะยูง ประชาชนบ้านเนียมหมู่ที่ 3 ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีบ้านที่อาศัยมั่นคงแข็งแรง ตามโครงการ " เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ บ้านใช้งบก่อสร้างเบื้องต้น 50,000.-บาท และใช้แรงงานอาสาในพื้นที่ช่วยกันสร้างบ้านประมาณ 2 สัปดาห์ มอบบ้านให้ นายอุไร วรรณบุตร อายุ74 ปีบ้านเลขที่ 35 บ้านเนียม หมู่ที่ 3 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง อำเภออุมพรพิสัย จังหวัดศรัสะเกษ จัดทำ "โครงการแช่งขันกีฬาต้านยาเสพติด2565" ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง
วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น คณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ โซน 4 นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม) ออกตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์2565) ระหว่างวันที่ 11เมษายน2565 - วันที่ 17 เมษายน 2565 ณ บริเวณหน้าวัดบ้านกระต่ำ ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เปิดโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์2565) ระหว่างวันที่ 11เมษายน2565 - วันที่ 17 เมษายน 2565 ณ บริเวณหน้าวัดบ้านกระต่ำ ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.19 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขะยูง นำโดย นายรัชพล ไชยสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง จัดกิจกรรม "พิธีมอบวุฒิบัตร" ประจำปีการศึกษา 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ