Hot News :

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานใน พิธีมอบบ้านตามโครงการ " เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565 09:46
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานใน พิธีมอบบ้านตามโครงการ " เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ โดยมี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภออุทุมพรพิสัย นายกอบต.ขะยูง กำนันตำบลขะยูง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ขะยูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ขะยูง ประชาชนบ้านเนียมหมู่ที่ 3 ร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีบ้านที่อาศัยมั่นคงแข็งแรง ตามโครงการ " เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ บ้านใช้งบก่อสร้างเบื้องต้น 50,000.-บาท และใช้แรงงานอาสาในพื้นที่ช่วยกันสร้างบ้านประมาณ 2 สัปดาห์ มอบบ้านให้ นายอุไร วรรณบุตร อายุ74 ปีบ้านเลขที่ 35 บ้านเนียม หมู่ที่ 3 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ