Hot News :
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกนกลักษณ์ บุญลุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.0992894493

พนักงานส่วนตำบล

นางวิวร ขุนธิวงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร.097335321

นายสรัล วงษ์รักษ์

นักสันทนาการปฏิบัติการ

โทร.0642216616

นางสวรรค์ คีรีทวีป

ครู คศ.1

โทร.0896305015

นางบุญยัง แก้วไชยพาน

ครู คศ.1

โทร.0813896914

นางวงเดือน นากอก

ครู คศ.1

โทร.0611602150

นางอุ่นเรือน แก้วไชยพาน

ครู คศ.1

โทร.0837307027

นางพูนทรัพย์ พรหมมาศ

ครู คศ.1

โทร.0843038583

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอนัญญา รัตนา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร.0810622333

นางนิตยา ขันธเสน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร.0961836194

นางวรรณิสา บุรุษ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร.0943598564

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ